Fizyomega Pediatrik Çözümler Merkezi

Osmaniye Mah. Fabrikalar Sok. Özyuva Apartmanı, D:No:6A/1, 34146 Bakırköy/İstanbul
Telefon: (0212) 570 00 20 / E-Posta: info@fizyomega.com

Veri işleme ve paylaşım beyanı

Verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri sorumlusu Fizyomega Pediatrik Çözümler Merkezi ile paylaştığım kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (“Kişisel Veriler”), f ’nin Sınai, Ticari, Hukuki, Çalışanlar ve diğer İnsanların Sağlığı, İş ve İşyeri Güvenliği, Çevre Sağlığı, Bankacılık İşlemleri, Yatırım, İstihdam, Üretim, Depolama, Dağıtım, Satış, Pazarlama faaliyetleri doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesi, toplanması, kullanılması, arşivlenmesi, grup şirketleri ve iştiraklerinin bu bilgileri birbirleriyle veya daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşması, ve kanunların öngördüğü veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca yurtiçinde ve/veya gerekli güvenlik şartlarının sağlanması kaydıyla yurtdışında saklamasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına açıkça izin verdiğimi ve tarafıma elektronik ortamda ya da posta yoluyla veya diğer yöntemlerle erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığım konusunda talepte bulunmayacağımı, Fizyomega Pediatrik Çözümler Merkezi ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağımı; aksini bildirmediğim sürece verdiğim bu onayın tüm grup şirketleriniz ve iştirakleriniz açısından geçerli olacağını özgür irademle kabul ve beyan ederim.

TOP